Езици и култура

Занятията се водят от носители на езика и са насочени към ученици с добри базови познания.

Основните теми са език и цивилизация на съответната държава(и).

Целта е да се надградят и усъвършенстват езиковите познания на курсистите, да се подобрят техните комуникативни умения и същевременно да се обогати тяхната историческа и социална култура.

 

Всеки лектор е подготвил своя оригинална програма, но всички наблягат на активното участие на децата в кръжока, постоянни диалози, попълване на пропуски от материала в училище, игри, креативни задачи и проекти.

 

Езиковите курсове в Пи Букс са предизвикателство за напреднали и гарантират нови знания, представени по интересен и привлекателен начин.