Художник на месеца

Всеки месец Пи Букс кани различни артисти.

 

Основните насоки са книги, наука и деца.

Има тенденция някои изложби да се обвързват със социално-значими цели като най-често това е инициатива на самите творци.

 

В рамките на Post Festum се правят акценти на вече провели се изложби. Така закъснялата публика ще може да се наслади по-продължително на вече отминали събития.